Přihláška na seminář POZNEJ SVÉ TALENTY

Přihlásit se můžete pouze úhradou platby za seminář v plné výši. 
(1.800 Kč z celkové ceny je nevratná záloha)