Poznej své
talenty!

2. - 3. 3. 2019 v Praze

JSTE TU SPRÁVNĚ, POKUD CHCETE…

Poznat talenty, se kterými jste přišli na svět

Plně je ve svém životě projevit a sdílet s druhými

Být v napojení na zdroj vnitřní síly

Svobodně tvořit

2. - 3. 3. 2019 v Praze

So 9:30 - 19:00, Ne 9:00 - 18:00

Žít život, který je opravdu náš

Jako děti jsme plní energie a tvořivosti. Umíme si hrát s čímkoliv a se vším. Dokážeme se projevit a být sami sebou. Postupně jsme však vyrušeni z přirozeného stavu bytí. Náš potenciál je zakrytý nánosem pouček a přejatých způsobů jednání.

Žít naplněný život znamená plně projevit své dary a talenty. Sdílet je s okolním světem. Dovolit naší vrozené moudrosti a tvořivosti zářit naplno. Seminář „Poznej své talenty“ je krokem na cestě k této celistvosti. Seznámíte se se svými talenty a získáte podporu v jejich projevení. Je to příležitost stát se hrdinou v příběhu vašeho života.

Seminář je příležitost lépe poznat a více projevovat vaše talenty

Co vás čeká...

Na semináři budete zkoumat talenty, které ukazuje vaše Human design mapa. Jsou to ony vybarvené čáry (tzv. dráhy), které spojují dvě centra. Tyto talenty představují vaši vrozenou tvořivost, která funguje mimo a nad úrovní vědomé mysli.  Její projevy nemáte pod kontrolou, ale můžete je ve svém životě sledovat. Čím více respektujete své vnitřní nastavení, tím více se tyto tvořivé síly projevují. To je hlavní předpoklad naplněného života.

O Human designu se více dočtete zde. K účasti na semináři však žádné znalosti o Human designu nepotřebujete - hlavním zdrojem informací budete vy sami a váš život.

Bonus pro účastníky

Jako bonus dostanete Písemný rozbor svého
designu (v hodnotě 1.400 Kč). Rozbor popisuje
vaše dary a talenty, váš ideální způsob
fungování a rozhodování.

Na semináři ...

… dostanete podklady s podrobným popisem vašeho nejdůležitějšího daru/talentu. S tímto popisem budete pracovat pomocí osvědčených tvůrčích technik a postupů tak, abyste získali vaše vlastní, jedinečné pochopení tohoto daru. Budeme mimo jiné používat techniku asociativního psaní (tzv. psaní divoké mysli), "meditační" cvičení na propojování mozkových hemisfér, hry a relaxaci v leže za doprovodu "šamanských" rytmů.

Takto osvojené pochopení je mnohem cennější, než popis, který následně dostanete v Písemném rozboru vaší mapy. Díky své vlastní práci si s tímto talentem vybudujete vědomý vztah. Umožní vám to vnímat jeho přítomnost ve svém životě a plně jej projevovat.

Důležitou součástí a zároveň velkou podporou v celém procesu je sdílení ve skupinkách o 3-4 lidech i v rámci celé skupiny. Prolínání logických, tvůrčích a prožitkovo/relaxačních částí tvoří vyvážený celek, což účastníci semináře velmi oceňují.

Zpětnou vazbu účastníků semináře si můžete přečíst zde.

Jakub Střítezský
Jakub Střítezský
lektor semináře

Cena semináře: 3.900 Kč 

(součástí je Písemný rozbor vašeho designu v hodnotě 1.400 Kč)

Pokud jste již v minulosti zakoupili Písemný rozbor, cena semináře zůstává stejná. 
Rozbor, který dostanete jako bonus k semináři, můžete někomu věnovat. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

2. - 3. 3. 2019 v Praze
So 9:30 - 19:00, Ne 9:00 - 18:00
Pod vinicí 2028/20, 5. patro, Praha 4 Modřany
(kliknutím otevřete mapu)